กิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน

  • หลักสูตรการกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ เทควันโด้
  • หลักสูตรคอมพิวเตอร์ เน้นหลักสูตรการใช้อินเตอร์เน็ต
  • หลักสูตรดนตรีไทย, ดนตรีสากล, นาฎศิลป์, อิเลคโทน
  • โรงเรียนเน้นติวเข้ม วิชาภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ

หน้าแรก | แนะนำโรงเรียน | กิจกรรมเสริมหลักสูตร | การรับสมัครนักเรียน | ข้อมูลทั่วไป | English Page